Home » Sangeet Mala | Tika Sanu

टिका सानुको देवर यस्ता रहेछन् | नयाँ घर - 4 | Tika Sanu Vs Kishan Sijapati | Sangeet Mala Live

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Nov 25, 2021

Special Thanks
Prime TV HD

नयाँ घर:
भाग -4


Singers
★ Tika Sanu
★ Kishan Sijapati

Audio/Video
★ @Tarakanta BK
★ Samip Paudel
★ Padam Lwagun
Contact : 9847629512


Studio
Mayur Live Studio,
Thamel, Galko Pakha 9841889961


--------------------------------
© Tika Sanu-2021,
-----------------------------------
YouTube: https://www.youtube.com/c/TikaSanu
Facebook: https://www.facebook.com/tika.sanu.1
-------------------------------------
Tika Sanu is authorized to upload this video. Using uf this video on other YouTube channels without prior permission will be strictly prohibited
----------------------------------
यस च्यानलमा रहेका गित,संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
------------------------------------------
Unauthorized downloading and duplicating on YouTube channel and any other media platform is STRICTLY PROHIBITED and will lead to punitive measures.)
This video was uploaded in Youtube by Tika Sanu

Related Videos