Home » Bishnu Majhi

नमिलेर मायाको हिसाब, कठै कठै कान्छू! बिष्णु माझिको यो आवाजले कस्लाई छोएको थिएन र! Bishnu Majhi!

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Jun 03, 2021

नमिलेर मायाको हिसाब, कठै कठै कान्छू! बिष्णु माझिको यो आवाजले कस्लाई छोएको थिएन र! Bishnu Majhi! Music By Amit Babu Rokaya)
This video was uploaded in Youtube by Amit Babu Rokaya