Home » Tika Sanu

कथा माइलीको भाग १२ [Katha Maili Ko-12] II Tika Sanu II Rama Thapaliya II January 7, 2022

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Jan 07, 2022

#TikaSanu #KathaMailiko #RamaThapaliya
--------------------------------

कथा माइलीको भाग १२

🎬️ Artists:-
Rama Thapaliya
Mukunda Mainali
Khem Gharti
Goma

🎬️ Story / Concept:-
Tika Sanu

© Tika Sanu-2021,
-----------------------------------
YouTube: https://www.youtube.com/c/TikaSanu
Facebook: https://www.facebook.com/tika.sanu.1
-------------------------------------
Tika Sanu is authorized to upload this video. Using uf this video on other YouTube channels without prior permission will be strictly prohibited
----------------------------------
यस च्यानलमा रहेका गित,संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
------------------------------------------
Unauthorized downloading and duplicating on YouTube channel and any other media platform is STRICTLY PROHIBITED and will lead to punitive measures.)
This video was uploaded in Youtube by Tika Sanu