Home » Tika Sanu

कथा माइलीको भाग १३ [Katha Maili Ko-13] II Tika Sanu II Rama Thapaliya II January 14, 2022

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Jan 14, 2022

#TikaSanu #KathaMailiko #RamaThapaliya
--------------------------------

कथा माइलीको भाग १३

🎬️ Artists:-
Rama Thapaliya
Mukunda Mainali
Khem Gharti
Goma

🎬️ Story / Concept:-
Tika Sanu

© Tika Sanu-2021,
-----------------------------------
YouTube: https://www.youtube.com/c/TikaSanu
Facebook: https://www.facebook.com/tika.sanu.1
-------------------------------------
Tika Sanu is authorized to upload this video. Using uf this video on other YouTube channels without prior permission will be strictly prohibited
----------------------------------
यस च्यानलमा रहेका गित,संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
------------------------------------------
Unauthorized downloading and duplicating on YouTube channel and any other media platform is STRICTLY PROHIBITED and will lead to punitive measures.)
This video was uploaded in Youtube by Tika Sanu

Popular Videos