Home » Nepali live dohori (नेपाली दोहोरी)

भावनाको के रहेछ गल्ती, किन माफ गरेनन् किसनले | Kishan Sijapati Vs Bhawana Aryal | Live Dohori

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Dec 17, 2021

(Live Program)

Host
★ Tika Sanu
★ Kamal Sargam

Singers
★ Kishan Sijapati
★ Bhawana Aryal

Audio/Video
★ @Tarakanta BK
★ Samip Paudel
★ Padam Lwagun
Contact : 9847629512

Studio
Mayur Live Studio,
Thamel, Galko Pakha 9841889961

--------------------------------
© Tika Sanu-2021,
-----------------------------------
YouTube: https://www.youtube.com/c/TikaSanu
Facebook: https://www.facebook.com/tika.sanu.1
-------------------------------------
Tika Sanu is authorized to upload this video. Using uf this video on other YouTube channels without prior permission will be strictly prohibited
----------------------------------
यस च्यानलमा रहेका गित,संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
------------------------------------------
Unauthorized downloading and duplicating on YouTube channel and any other media platform is STRICTLY PROHIBITED and will lead to punitive measures.)
This video was uploaded in Youtube by Tika Sanu

Related Videos