Home » Tika Sanu

Tika Sanu in the media after singer Dilmaya Sunar left Sassar. Can't handle it

Loading video...
Please wait.
Watch in Youtube
Published on Jun 26, 2022

Welcome to The Official Channel Umanga Tv For More Entertentment And Information Videos . Subscribe Now !

नमस्कार सबैमा हमिलाइ जति ले माया गर्नु हुन्छ हाम्रो यस Umanga t.v" YouTube channel "मा हजुरहरु सबै लाई स्वागत गर्न चाहान्छौ.

हजुरहरुसग यदि कुनै प्रतिभा अथवा हजुर कुनै गार्हो सन्कट मा पर्नु भएको छ भने हामिलाइ आफ्नै सोचेर खबर गर्नु होला हाम्रो मोबाइल नम्बर Ntc प्रयोगकर्ता का लागि : 9843363319 र Ncell प्रयोगकर्ताका लागि : 9810334644
यसैमा फोन गर्नुहोला ।
धन्यवाद ।

हाम्रो Channel लाई SUBSCRIBE गर्दिनु होला।
धन्यवाद ।For any Issues / Copyright discussions contact (umanga tv )[email protected] . The Official You Tube Channel UMANGA TV- Its All about entertentment ,information facts . Get Latest Videos on your Favorite kollywood Celebs song , music and many more ………….
Follow us [ Facebook , instagram , twitter ,
@Follow us on Facebook - https://www.facebook.com/umangatv/

@ Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/umangatv/

@Follow us on twitter - https://mobile.twitter.com/umangatv

@ Subscribe US -
https://www.youtube.com/c/UmangaTV

@ Follow us on Google - https://plus.google.com/)
This video was uploaded in Youtube by Umanga TV